Epspeter heidetocht
Uithoorn Carpe Diem-tocht
Zonnige herfstkleuren Schijndel
Amersfoort 10 oktober 2018
Tiengemeten
Tiengemeten
Lelystad
Heukelum
Werkendam Biesbos
Noordwijk
Zandvoort
Zwijndrecht

Opmaak Doelstelling, reglement en richtlijn Evenement w.c. S.O.P

Opmaak Doelstelling, reglement en richtlijn Evenement w.c. S.O.P

Type evenement

Groeps wandelen plus minus 25km op Woensdag

Naam evenement :

Naam organisator evenementen:

Doel:

Samen op pad staat voor samen uit samen thuis. Een wandeling met een wandel tempo van tussen de 5 en 5,5 km/h.

Motto:

Samen Op Pad en dat voor het goede doel

Omschrijving

Deze wandeling wordt georganiseerd door een individuele wandelaar, die wel of niet gesteund wordt door een tweede. Het doel van de wandeling is om de wandelaar een mooie, ontspannen, interessante en vooral een gezellige wandeling te bezorgen. En natuurlijk onder het motto Samen Op Pad en samen thuis en dat alles ook nog voor het goede doel.

Reglement:

  1. De groepswandelingen zijn ontstaan door de behoefte die is ontstaan door het wegvallen van Euraudax Nederland. Echter de wandeling heeft geen enkele band of overeenkomst met de Euraudax wandelingen behalve dat de wandelingen als groep worden volbracht.
  2. De wandelingen worden volledig onder verantwoording en uitvoering van de organisator georganiseerd.
  3. De organisator die de wandeling op de kalender heeft gezet en deze als eerste bij het comité heeft gezet heeft de exclusieve rechten op deze wandeling totdat er toestemming van beide zijn ingediend tot overdracht
  4. Het wandel comité zal waar mogelijk ondersteuning bieden en zal zorgen voor de aanmelding bij wandelbonden en de nodige PR. Via website en papieren agenda wordt er door het comité aandacht gevraagd bij de wandelaars.
  5. De organisator zal per wandelaar € 1,00 afdragen en als tegen prestatie zal het comité zijn verplichtingen, aanmelden SGWB en PR nakomen
  6. Alle organisatoren hebben het recht om inzicht te hebben in de financiële afwikkeling van het SOP. Vallen deze binnen de reglementen en doelstelling van het SOP dan zullen ze onvoorwaardelijk instemmen met het beleid.
  7. De organisatoren heb het recht om aanpassing van de reglementen en doelstellingen van het SOP aan te passen. Deze voorstellen zullen binnen een jaar worden behandeld.
  8. De organisator is gehouden aan de algemene regels voor het organiseren van een wandeling die zijn opgesteld door de wandelbond waarbij het Sop is aangesloten zijn opgesteld. Ook heeft het SOP daarop enkel afspraken toegevoegd.
  9. De organisator kan aangeven wie vernoemt zal worden als hoofdsponsor cq sponsor. Het comité heeft daarover in overleg het laatste woord.
  10. Elke organisator mag meedenken en voorstellen doen voor het opnemen van een goed doel. De erkenning zal allen plaats vinden na overtuiging van het comité. Ook zal de verdeelsleutel bepaald worden door het comité

Sponsoren:

Hoofd sponsoren:

Goede doelen.

Zonder aanvulling de standaard doelen SOP.

Akkoord w.c.S.O.P. comité leden.

Com 1:

Com 2:

Com 3:

Naam:

Naam:

Naam:

Stichting Samen Op Pad

t' Hennetje 19

3985 PB Werkhoven

KvK. 60842261 

Wilt u op de hoogte blijven van onze mooie wandelingen?
Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief.

Copyright © 2022 Samen Op Pad ~. Alle rechten voorbehouden.