Afdrukken

Opmaak Doelstelling, reglement en richtlijn Evenement  Sagambiara Walk w.c. S.O.P

 

Naam:

Sagambiara walk

Organisator evenementen:

Naam :  Gerrie van den Brink

Doel:

Wandelen voor het goede doel met als hoofd doel Kinderen van Serrekunda Gambia. Het tweede doel is El Seibo Dominicaanse Republiek.

Motto:

Een druppel op de Gloeiende plaat is de levens ader voor deze tocht

Omschrijving

Deze wandeling met als initiator een oprichter Gerrie van den Brink met haar gezin is ontstaan naar aanleiding van haar vijftigste geboorte jaar. Een samenvoeging van Sara, Gambia en walk voor wandelen maakt de naam Sagambiara Walk.

Reglement:

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. De Sagambiara Walk blijft in opzet zoals haar grondbeginselen zijn bedoeld. (Sponsoring van goede doelen)
  2. Hoofd doel van de Sagambiara Walk zal Gambia blijven. (mogelijk elk jaar een tweede of meerdere doelen toegevoegd)
  3. De Sagambiara Walk blijft een op zich staande tocht met als voor trekker Gerrie van den Brink en haar gezin.
  4. De Sagambiara Walk wordt georganiseerd in samenwerking w.c.S.O.P. met inachtneming van de doelstelling reglementen en richtlijnen van de Sagambiara Walk zoals opgesteld in dit document.
  5. De spullen die in voorgaande jaren gebruikt zijn blijven eigendom van de Sagambiara Walk.
  6. De financiële afwikkeling vallen onder de verantwoording van w.c.S.O.P.  De gelden die door Gerrie van den Brink  in deze wandeling zijn geïnvesteerd zullen worden geïnventariseerd en zo spoedig mogelijk worden terug betaald.
  7. Bij beëindiging van de Sagambiara Walk zullen eventuele te goeden ten gunste zijn van het goede doel  een en ander is geregeld in de reglementen van w.c.S.O.P.

Richtlijnen:

 

 

 

 

De medaille word met de hand gemaakt en heeft daardoor een hoge waardering en zal derhalve de komende jaren gehandhaafd worden. Mochten de initiatief nemers dit handwerk teveel af worden dan zal er een  andere oplossing gezocht worden. Dit geld ook voor oorkonde en wandelplaatjes.

Na de 5e Sagambiara Walk heeft Gerrie aangegeven dat het handmatig vervaardigen van de herinnering teveel wordt.


 

 

 

Sponsoren:

 

Hoofd sponsoren:

 

Goede doelen.

Gambia  en  El-Seibo

Akkoord w.c.S.O.P.  3 commissie leden.

 

 

 

 

 

 

 

Datum:2010

Naam:

Naam:

 

Naam: