Epspeter heidetocht
Uithoorn Carpe Diem-tocht
Zonnige herfstkleuren Schijndel
Amersfoort 10 oktober 2018
Tiengemeten
Tiengemeten
Lelystad
Heukelum
Werkendam Biesbos
Noordwijk
Zandvoort
Zwijndrecht

Nieuws SOP

Samen Op Pad is lid van de Sticht Gooise Wandelsport Bond (SGWB)

Binnenkort vallen bij leden van de KWBN de nieuwe wandelboekjes weer op de mat. De wandelingen van Samen op Pad staan daar niet langer in.

Met ingang van januari 2020 is de stichting Samen op Pad alleen nog lid van de SGWB. Het lidmaatschap van de KWBN is beëindigd omdat de kosten, die de komende jaren sterk oplopen, niet opwegen tegen de baten.

Onze tochten zijn te vinden op: de website van de SGWB (www.sgwb.nl), onze eigen papieren agenda (verkrijgbaar bij onze tochten), via onze website: www.samenoppad-wandelen.nl (agenda).

Ook kunt u ons vinden op Facebook. De link hiervoor is ook via onze eerder genoemde website bereikbaar. https://www.facebook.com/samenoppad.wandelen/ 

De sgwb heeft een eigen app https://app-sgwb.nl (of via google store voor android) daarop kunt u ook onze tochten vinden. https://www.app-sgwb.nl/manage/preview/samen-op-pad

Delen van dit bericht stellen we enorm op prijs.

SOP-2020: een voorzichtige herstart van de SOP-groepstochten!

INFORMATIE VOOR WANDELAARS

Een andere tijd, een nieuwe start… een testserie van twee of drie wandeltochten

Door alle coronabeperkingen is het onverantwoord om het groepswandelen, zoals we dat bij Samen Op Pad gewend waren, weer op te pakken.

Dit betekent dat er nogal wat moet veranderen. Daarom beginnen we met een serie van een aantal testtochten. Daarna gaan we bekijken hoe we in de rest van 2020 verdergaan.

Er komen twee testtochten, te weten op, 12 en 19 augustus.

Daarna willen we, vanaf 2 september, op basis van de testervaringen en de stand van zaken rondom de epidemie, voorzichtig weer starten met wekelijke wandeltochten volgens nieuwe richtlijnen.

Hoe zijn de testtochten georganiseerd?

 • Wandelaars kunnen zich via de website opgeven om mee te doen met een van de testtochten, volgens onderstaande regels. Het bestuur zal daarna steeds een ander groepje wandelaars uitnodigen voor een van de testwandelingen. U kunt niet aan meerdere testtochten meedoen.
 • Aanmelden als testwandelaar kan op de site van19 juli t/m 3 augustus. De aanmeld-data worden ook in het Soppertje vermeld.

 https://www.samenoppad-wandelen.nl/inschrijven-testwandelingen 
open van 19-juli-2020  21juli 2020 tot 3 augustus 2020 of maximaal 12 en 19 augustus elk maximaal 30 deelnemers.

 • U kunt binnenkort op de site zien op welke plaats de testwandelingen (zoals altijd ongeveer 25 km) zijn uitgezet. Het exacte start-adres wordt op dinsdag voor de wandeling naar de ingeschreven deelnemers gemaild.
 • Kent u belangstellenden die geen internet hebben? Maak ze attent op de testwandelingen! Zij kunnen zich in de aanmeldperiode ook telefonisch aanmelden: 06 51668828
 • We starten met een groepje van 28 wandelaars met twee begeleiders.
 • Deelname een van de testtochten is gratis.
 • Via de mail (of telefonisch) krijgt u de startlocatie te horen. De startlocaties zijn in de buitenlucht, ongeacht de weersomstandigheden.
 • Alleen de 28 uitgenodigde wandelaars mogen aan de tocht deelnemen. Dit wordt voor vertrek gecontroleerd door de begeleiding. Elke deelnemer ontvangt een bevestiging per mail. Bij telefonische aanmelding wordt uw naam op een lijst genoteerd.
 • Er is geen wagenrust en ook geen grote rust. De organisator van de tocht zal u onderweg in de gelegenheid stellen zelf meegebracht eten en drinken te nuttigen, ook dit in de buitenlucht.
 • In de meeste gevallen zal er, hoe onpraktisch dat ook is, geen toiletgelegenheid zijn, doordat we in de buitenlucht starten en wandelen. De organisatoren doen wel hun best om eventueel toch ergens een toiletstop te regelen. Maar dat zal een uitzondering zijn.
 • Wilt u een wandelplaatje en stempel? Dat wordt u na de tocht via de mail toegezonden.
 • Tijdens de tocht dient de groep goed bij elkaar te blijven, altijd met inachtneming van de 1,5 meterregel. Zo kunt U samen met de begeleiders zorgen voor een veilige wandeling, ook bij het oversteken. Nog meer dan anders wordt er een beroep gedaan op ieders eigen verantwoordelijkheid en zorg voor de veiligheid.
 • Tijdens de testtocht heeft u alle gelegenheid te vertellen hoe u de tocht ervaart. De begeleiders staan open voor opmerkingen en suggesties. Het is immers een testperiode, waarvan we allemaal hopen te leren.

Wat gebeurt er met de al geplande SOP-tochten voor de rest van 2020?

Alle eerder geplande tochten van 2020 zijn geannuleerd. Het bestuur zorgt voor een nieuwe kalender in samenwerking met organisatoren die een tocht willen organiseren/aanpassen conform de nieuwe richtlijnen. Let op: dat is geen verplichting voor de organisatoren. Als zij geen mogelijkheid zien om ‘hun’ tocht volgens de nieuwe regels te regelen, komt er geen tocht. Consequentie daarvan is dat er vanaf september 2020 niet standaard elke week een SOP-tocht nieuwe stijl zal zijn.


De nieuwe richtlijnen worden eind augustus vastgesteld

Let op: de voorwaarden kunnen nog veranderen, op basis van de testtochten.

Hoe zien de SOP-wandelingen er vanaf september 2020 uit?

Eind augustus 2020 komt het bestuur weer bij elkaar om de testperiode te evalueren. Daarbij blijft het uitgangspunt dat we minimaal de richtlijnen vanuit de overheid blijven volgen, plus onze eigen ervaringen en inzichten. Dit kan een versoepeling van de regels betekenen, maar ook een verscherping. Uitgangspunt is dat wij een in onze ogen verantwoorde tocht kunnen aanbieden.

 

Hartelijk dank voor ieders medewerking en meedenken!

We beseffen dat de vorm van onze testwandelingen ver af staat van het groepswandelen, dat u met SOP gewend was. Ook wij zouden het graag anders zien. Maar we hebben als Samen op Pad de verantwoordelijkheid om over uw en andermans gezondheid te waken.                                                                                                               We willen absoluut niet het startpunt zijn van een coronagolf onder onze wandelaars…

Als u klachten heeft als verkoudheid, koorts, keelpijn, e.d. rekenen we erop dat u thuisblijft en zich afmeldt.

Hopelijk tot ziens bij een van de testtochten!

Bestuur Samen Op Pad.

AFSCHEID  VAN  EEN  BIJZONDER  DUO 
foto afoto bBij  de  Carpe  Diem-tocht  van  Chris  en  Ans Woerden  worden  de  beide  organisatoren door  voorzitter  Wim  Freriks  extra  in  het Zonnetje  gezet.  

 

 

 

Chris  en  Ans  hebben  van begin  af  aan  deelgenomen  aan  de  groepswandelingen  van  Samen  Op  Pad.    

Op  de  foto  hieronder  is  dat  te  zien.  Helaas moeten  ze  vanwege  hun  gezondheid  en leeftijd  een  stapje  terug  doen.  Ans  en  Chris 

hebben  naast  het  meewandelen  met  Samen Op  Pad  ook  zo’n  15  tochten  georganiseerd in  de  omgeving  van  Uithoorn  en  Mijdrecht.  

Het  waren  altijd  tochten  die  ons  Soppers door  prachtige  stukjes  natuur  brachten, bijvoorbeeld  langs  de  Kromme  Mijdrecht. 

Daarbij  was  de  ver-  zorging  altijd  tip  top  voor elkaar.  Zij  waren  daarnaast  bij  de  Sagambiara  Walk  altijd  aanwezig  om  te  assisteren  

op  het  inschrijfbureau  en  bij  de  verzorging onderweg.  Ook  heeft  Chris  zich  een  tijd  lang ingezet  om  wekelijks  een  wandelboekplaatje 

te  ontwerpen,  dat  een  ieder  die  dat  wou,  van de  site  kon  downloaden.  Hij  deed  dat  op  zijn eigen  wijze,  foto’s  in  combinatie  met  een 

leuk  gedichtje  of  een  passende  spreuk.  Niet zo  lang  geleden  is  hij  met  dit  klusje  gestopt. 

Velen  zullen  in  hun  wandelboekje  terugbladerend  nog  aan  hem  terugdenken.  Gelukkig kunnen  Ans  en  Chris  toch  nog,  zij  het  op  

een  kortere  afstand  en  in  eigen  tempo,  van het  wandelen  genieten.  Naar  we  hopen mogen  ze  zo  nog  lang  de  wandelsport  beoefenen.  

Dat  zij  nu  lid  zijn  van  verdienste  bij Samen  Op  Pad  is  niet  meer  dan  terecht,  als je  ziet  wat  zij  voor  ons  gedaan  hebben.  

TERUGBLIK  OP  EEN  BIJZONDER  SOP-DUO….  ANS  EN  CHRIS  WOERDEN  

foto 1Net  ingeschreven  voor  de  eerste  SOP-tocht in  oktober  2008.  Vanuit  Amersfoort  organiseer- 

de  Rolf  Craanen  de  eerste  tocht  en  Chris  en Ans  waren  toen  al  bij.  

Ook  bij  deze  eerste  tocht  werden  er  routes uitgezocht  waar  wat  te  beleven  viel.  

Ans  en  Chris,  het  ga  jullie  goed  en  we 
wensen  dat  jullie  nog  lang  samen  

gezellig  mogen  wandelen  en  van  jullie foto 3
familie  genieten.  

foto 4                                                  Namens  alle  Soppersfoto 5  

Overhandiging geld voor onze goede doelen.

 

Normaal is altijd in de week voor de verjaardag van Gerrie de overhandiging van het geld voor onze goede doelen.

Door de Corona crisis is dit niet mogelijk, de goede doelen Krijgen dit nu overgemaakt. Jammer maar de situatie laat het (nog) niet toe dit op een andere manier te doen. Nu willen dit moment niet zomaar voorbij laten gaan. we hebben namens alle SOP en Sagambiara lopers Gerrie een verrassings bezoek gebracht. De foto laat zien dat ze verrast was. Gerrie

Logo Sop png 340 x 340Vandaag 24 december sluiten wij Samen Op Pad  zoals gebruikelijk ons jaar af.

We mochten voor het groepswandelen 3902 deelnemers inschrijven en bij de tocht der tochten de Sagambiara-Walk waar alles begon kwamen we tot een mooi aantal deelnemers van 371 wandelaars.

Onlangs het 10 jaar jubileum groepswandelen in oktober sluiten we dit jaar ook financieel af met een top resultaten, voorlopige cijfer ruim €5000.

Dit alles is mogelijk gemaakt door de inzet van onze vrijwilligers van het groepswandelen, de Sagambiara-Walk en de vele deelnemers die we het afgelopen jaar mochten inschrijven.

Het Groepswandelen:

Er stonden dit jaar 44 groepswandelingen waaronder 1 tweedaagse op de agenda, daarvoor is door onze vrijwilligers 1125 km mooi en afwisselend parkoers uitgezet. De 3902 ingeschreven deelnemers kwamen met elkaar op een afstand van 97550 km en brachten inclusief giften een netto bedrag bijeen van € 4291 voor in de kas van Samen Op Pad.

logo sagambiara sop11De 13e Sagambiara-Walk

Dankzij de inzet van vele vrijwilligers en deelnemers is onze traditionele wandeling op de zaterdag voor kerst weer een succes geworden. De 371 wandelaars hadden de weg naar de Peppelerhoeve (het startpunt) gevonden, dit terwijl de weersvooruitzichten niet optimaal waren. Bij de inschrijving, de rustlocatie (De Mariahoeve) en de pl1wagenrust was sprake van een gezellige drukte.

Deze wandeling met een netto opbrengst van rond de €1700 vormde de afsluiting van een zeer succesvol wandeljaar van Samen Op Pad.

 

Bij deze bedanken we alle vrijwilligers, organisatoren en wandelaars die aan zoveel wandelplezier hebben bijgedragen.

 

wsw kerstmanWe wensen iedereen fijne feestdagen toe en voor het komend wandeljaar een jaar in goede gezondheid met weer heel veel wandelplezier. We hopen ook volgend jaar weer op jullie inzet en deelname te mogen rekenen, ook in 2019 hebben we weer een volle agenda.

 

Het bestuur Samen Op Pad.

 

Maandag 11 december kregen wij via Piet Jansens een vaste SOP wandelaar het droevige bericht dat Wim Veerman is overleden.

Wim was tot voor kort een van onze organisators en we hebben van de door hem uitgezette wandeling altijd volop kunnen genieten.

  Wij Samen Op Pad betreuren het verlies van onze wandelvriend.

 

Hieronder het bericht van Piet, hij heeft met Wim als wandelmaatje menig wandel avonturen ondernomen.

 

Beste wandelvrienden,

Vandaag kreeg ik het droevige bericht binnen, dat Wim Veerman op 2 december 2017 is overleden.

Eind november is Wim opgenomen in het ziekenhuis waar diverse hersentumoren werden ontdekt.

Geconstateerd werd dat deze al jaren aanwezig moeten zijn geweest.

Tijdens een operatie is Wim aan een hersenbloeding overleden.

Wim werd 64 jaar.

De begrafenis heeft plaatsgevonden op donderdag 7 december.

Wim VermanWim was jarenlang bekend als een zeer goede wandelaar en deed ook mee aan wedstrijden.

Wim was daarbij ook Continental Centurion nummer 347.

Vele malen de 4-daagse Nijmegen, Amsterdam-Leeuwarden en Nijmegen-Rotterdam.

Wim organiseerde in de SOP-organisatie vele SOP-Wandeltochten in Soest en omgeving.

Zelf heb ik met Wim heel veel jaren samen gewandeld waarbij ook diverse rugzaktrektochten.

Zoals b.v. Tour de Mont Blanc,  en LEJOG = van Land’s End, het zuidelijkste puntje van Engeland naar John O’Groats, noordelijkste punt Schotland.

Wij verliezen in Wim een markante persoonlijkheid, met soms zeer wisselende stemmingen, en met grote passie voor de wandelsport.

Met vriendelijke groet,

Piet Jansens

 

Beste allemaal.

Vanmorgen gesproken met Rolf Craanen.

Rolf kan alles weer bewegen en de operatie (vernauwing bloedvat in z’n nek is goed gelukt. Wel praat hij wat moeilijk maar de rest ziet er goed uit en zijn humeur is prima zoals vanouds.

Rolf is nu in het:

Militair Revalidatie Centrum Aardenburg – Doorn
Bezoekadres

Korte Molenweg 3
3941 PW Doorn
Telefoon: (0343) 59 84 45 (receptie)
Postadres

Postbus 185
3940 AD Doorn

Het is nog niet bekent hoe lang hij daar moet verblijven, al naar gelang zijn herstel kan dat 3 weken tot 3 maanden duren.

Je kunt Rolf ook bereiken via zijn mobile telefoon 06-12222742.

Samen Op Pad. 

Subcategorieën

Stichting Samen Op Pad

t' Hennetje 19

3985 PB Werkhoven

KvK. 60842261 

Wilt u op de hoogte blijven van onze mooie wandelingen?
Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief.

Copyright © 2022 Samen Op Pad ~. Alle rechten voorbehouden.