Epspeter heidetocht
Uithoorn Carpe Diem-tocht
Zonnige herfstkleuren Schijndel
Amersfoort 10 oktober 2018
Tiengemeten
Tiengemeten
Lelystad
Heukelum
Werkendam Biesbos
Noordwijk
Zandvoort
Zwijndrecht

Nieuws GD

Overhandiging giften 2016 aan de SOP goede doelen

Statutair besteedt “Samen op Pad” minimaal 80% de netto inkomsten (opbrengst Sagambiara-Walk, tochtafdracht van € 1,25 per deelnemer door de organisatoren-groepswandelingen en giften) aan goede doelen.

Gerrie van den Brink, initiatiefnemer van de Sagambiara wandeltocht in Putten en medeoprichter van SOP heeft de giften op donderdag 18 mei 2017 in het Boshuis Drie uitgereikt aan de huidige twee goede doelen.

De 11e Sagambiara tocht op 17 december 2016 had 387 deelnemers. De 34 woensdagse SOP tochten hadden in totaal 2724 deelnemers.

Wij proberen de onkosten laag te houden. Over 2016 is bijna 98% van onze netto inkomsten besteed aan de goede doelen.

IMG 6706IMG 6712

In aanwezigheid van enkele bestuursleden, tochtorganisatoren en Soppers is aan de aanwezige vertegenwoordigers van beide organisaties een cheque uitgereikt ter ondersteuning. El Seibo kreeg een cheque van € 2500 en Asian Care Foundation een cheque van € 2000. 

IMG 6708 IMG 6706                                    

De werkgroep El Seibo is actief in de Dominicaanse Republiek en ondersteund daar de plaatselijke, zeer arme, bevolking. Werkgroep-leden gaan daar ook heen om zelf actief mee te werken. El Seibo is ook zelf actief met fondsenwerving in Putten en omgeving, maar ook tijdens de Sagambiara-Walk bieden ze hulp.

Asian Care Foundation is actief in   Thailand, met name voor medische en voedselhulp voor de gevluchte Karenstam.

SeiboACFBeide organisaties hebben een eigen website, maar zijn ook via de Samen Op Pad website te bereiken.

 

website van de Seiba werkgroep

website van de Asia Care Foundation

Beste allemaal,

Zoals jullie weten is Samen Op Pad ontstaan op initiatief van Gerrie v.d. Brink. Door jullie deelname aan de Sagambiara-Walk en onze groepswandelingen dragen jullie bij aan de financiële ondersteuning van onze goede doelen; de kinderen van El-Seibo in de Dominicaanse Republiek en de Asian Care Foundation, die hulp verleent in Thailand. Op onze site is daar alles over te lezen.

Op donderdag 18 mei a.s. wordt het door ons wandelaars van Samen Op Pad bijeengelopen sponsorgeld overhandigd aan de vertegenwoordiger van El Seibo en de Asian Care Foundation.We houden de hoogte van het bedrag nog even geheim, maar het is een bedrag waar we trots op mogen zijn.

Jullie aanwezigheid bij dit jaarlijks terugkerende, bijzondere moment wordt zeer op prijs gesteld. Van 19.30 uur tot 21.00 uur bent u welkom bij het Boshuis Drie gelegen aan de Sprielderweg 205 3852MK Ermelo. Telefoon: 0577-407206.

Wij hopen velen van u te mogen begroeten.

Met vriendelijke groet

Gerrie van den Brink, Wim Freriks, Aad de Bie, Rien Bosch, Bart Faro en Peter Lissenberg.

 
Beelden van uitreiking in 2016 door Gerrie v.d. Brink.

  IMG 2801IMG 2824

 

El-Seibo  en Asian Care Foundation ontvangen donatie van stichting Samen Op Pad

 

Drie/Ermelo

 

Op 13 september ontvingen de El  Seibo werkgroep en de Asian Care Foundation,

uit handen van Gerrie van den Brink een bijdrage om hun werkzaamheden in de

Dominicaanse Republiek en Thailand te ondersteunen.

Johan Bos van de El Seibo-werkgroep zal met de bijdrage van € 2500,- ter plekke materialen inkopen om het project voor de kinderen van El Seibo verder vorm te geven.

De laatste jaren is daar door de inzet van talloze vrijwilligers al heel wat bereikt.

Ook dit jaar zullen weer vrijwilligers uit Putten en directe omgeving naar de Dominicaanse Republiek afreizen om daar voor de opbouw de handen uit de mouwen te steken.

De Asian Care Foundation van Bob van Rijn is verheugd over het bedrag van €2000,-.

Sinds augustus 2010 is Bob van Rijn vanuit Evangelische Zendingsgemeente 'De Ark' te Tiel uitgezonden om praktische hulp te verlenen in Thailand bij onder andere de Birmese stam 'Karen' in midden Thailand.

De bedragen zijn door wandelaars van de stichting Samen Op Pad in 2015 bijeen gelopen. Ook ontving Samen Op Pad weer de nodige giften waaronder een bijdrage van de SGWB.

Bij iedere wandeltocht, die deze stichting organiseert, werd per deelnemer €1,00 van het inschrijfgeld afgedragen voor de goede doelen.

De samenwerking, die door beide organisaties als zeer prettig ervaren wordt, zal dan ook zeker een vervolg krijgen.

Op onze website is te zien waarmee onze beide goede doelen allemaal bezig zijn en wat er met het geld gebeurt.

Op  zaterdag 17 december wordt door Samen Op Pad de 11eSagambiara –Walk in de bossen bij Putten en Ermelo georganiseerd. Ook het inschrijfgeld van deze tocht wordt voor beide projecten gebruikt. Mogelijk kunt u de datum alvast in uw agenda noteren en meelopen voor deze goede doelen. (Zie site: www.wc-samenoppad.nl)

 

 

 

 

 

  Secretariaat: ’t Hennetje 19 3985PB Werkhoven Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  september 2016

 

UITNODIGINGUITNODIGINGUITNODIGINGUITNODIGINGUITNODIGING

 

Beste allemaal,

 

Zoals u weet is Samen Op Pad ontstaan op initiatief van Gerrie v.d. Brink. Door uw deelname aan de Sagambiara-Walk en onze groepswandelingen draagt u bij aan de financiële ondersteuning van onze goede doelen; de kinderen van El-Seibo in de Dominicaanse Republiek en de Asian Care Foundation, die hulp verleent in Thailand.

Op dinsdag 13 september a.s. wordt het door ons wandelaars van Samen Op Pad bijeengelopen sponsorgeld overhandigd aan de vertegenwoordiger van El Seibo en de Asian Care Foundation.

We houden de hoogte van het bedrag nog even geheim, maar het is een bedrag waar we trots op mogen zijn.

Uw aanwezigheid bij dit jaarlijks terugkerende, bijzondere moment wordt zeer op prijs gesteld.

Van 19.30 uur tot 21.00 uur bent u welkom bij het Boshuis Drie
gelegen aan de Sprielderweg 205, 3852MK Ermelo. Telefoon: 0577-407206.

Wij hopen velen van u te mogen begroeten.

Met vriendelijke groet,

Gerrie v.d. Brink,

Aad de Bie,

Wim Freriks,

Peter Lissenberg                       Beeld van uitreiking in 2015


El-Seibo ontvangt donatie van stichting Samen Op Pad

Putten/Ermelo

Op 28 mei ontving Johan Bos, projectleider van de El  Seibo werkgroep, uit handen van Gerrie van den Brink een bijdrage van € 3000,- om de werkzaamheden in de Dominicaanse Republiek te ondersteunen.

Met de bijdrage zullen daar ter plekke materialen ingekocht worden om het project voor de kinderen van El Seibo verder vorm te geven.

De laatste jaren is daar door de inzet van talloze vrijwilligers al heel wat bereikt.

Ook dit jaar zullen weer vrijwilligers uit Putten en directe omgeving naar de Dominicaanse Republiek afreizen om daar voor de opbouw de handen uit de mouwen te steken.

De € 3000- is door wandelaars van de stichting Samen Op Pad bijeen gelopen.

Bij iedere wandeltocht, die deze stichting organiseert, wordt per deelnemer een euro

van het inschrijfgeld afgedragen voor het goede doel.

De samenwerking, die door beide partijen als zeer prettig ervaren wordt, zal dan ook zeker een vervolg krijgen.

Op  zaterdag 19 december wordt door Samen Op Pad de Sagambiara –Walk in de bossen bij Putten en Ermelo georganiseerd. Ook het inschrijfgeld van deze tocht wordt voor het El-Seibo project  gebruikt. Mogelijk kunt u de datum alvast in uw agenda noteren en meelopen voor dit goed doel. (Zie site: www.wc-samenoppad.nl)


Overhandiging geld voor onze goede doelen.

 

Normaal is altijd in de week voor de verjaardag van Gerrie de overhandiging van het geld voor onze goede doelen.

Door de Corona crisis is dit niet mogelijk, de goede doelen Krijgen dit nu overgemaakt. Jammer maar de situatie laat het (nog) niet toe dit op een andere manier te doen. Nu willen dit moment niet zomaar voorbij laten gaan. we hebben namens alle SOP en Sagambiara lopers Gerrie een verrassings bezoek gebracht. De foto laat zien dat ze verrast was. Gerrie

Putten- Op donderdag 23 mei jongstleden kwamen een aantal van de genodigden in Putten bijeen. Onze voorzitter Wim Freriks opende de avond en wees nog eens op de inzet van alle organisatoren van het groepswandelen en de mensen die de SAGAMBIARA-WALK jaarlijks tot zo’n succes maken.

Het aantal wandelaars neemt nog steeds toe en ook het aantal wandelingen gaat naar zo’n dertig volgend jaar.

Vervolgens werd door Gerrie v.d. Brink, die ook nog eens op de inzet van allen wees, het door alle wandelaars bij elkaar gelopen bedrag overhandigd aan de beide goede doelen.

Zowel de mensen van het project in Serekunde als de mensen van El Seibo waren aangenaam verrast door de cheque ter waarde van 2000 euro, die ze mochten ontvangen.

Het geld, door ons bijeen gewandeld in 2012, zal goed besteed worden om vaart in de ontwikkelingen te plaatse te houden. Op onze site kunt u over beide doelen meer vinden.

Op onze wandelthermometer werd de stand van dit seizoen, inmiddels 1300 euro getoond. Het is duidelijk dat we daarmee zeker op de goede weg zijn.

Na nog enige tijd gezellig gebabbeld te hebben vertrok iedereen voldaan huiswaarts.

 

 
 
 
 

 

Overhandiging Donatiegelden en jaarterugblik 2011                  Putten 24-05-2012

 

Wandelvriendinnen en vrienden.

 

Afgelopen donderdag 24 mei was het zover. We konden het woord bij de daad stellen door het bij elkaar gespaarde donatiegeld te overhandigen aan onze goede doelen.

Er was een bijeenkomst in het Multi Functioneel Centrum Stroud alwaar wij met een aantal SOP medewerkers de afgevaardigden van Children of the Gambia en de Seibo werkgroep, mochten ontvangen.

 

Voordat er werd overgegaan tot de overhandiging werd er kort teruggekeken naar het afgelopen jaar 2011.

 

2011 was duidelijk een groei jaar namelijk:

 

 • Naast de Sagambiara Walk groeide het aantal woensdag wandelingen tot 19.
 • De Sagambiara Walk was onlangs de wat moeizame start wederom een succes, met 337 deelnemers (net geen record).
 • Het aantal deelnemende groepswandelaars stijgt gestaag van 36 in 2008 en 9, naar 67 in 2010 tot 79 in 2011 gemiddeld per wandeling.
 • Ook hadden we stevige inkomsten door de verenigingsbijdrage die we via de SGWB namens de NWB mochten ontvangen en de SGWB heeft een mooie bijdrage gedaan in de onkosten die we in 2009 moesten maken omdat vandalen de toilet aan de Arnhemse Karweg met vuurwerk hadden opgeblazen.
 • Waar ook (maar dan in positieve zin) groei zat waren de lasten van het SOP we hadden dit jaar een rendement van 92%. Ja u leest het goed 92 cent van een Euro bleef in de pot. Dit heeft alles te maken met de inzet van vele vrijwilligers en vrienden die de doelen van het SOP een warm hart toedragen, zelfs waren er lieve vrienden die de consumpties gebruikt tijdens de bijeenkomst doneerden. Omdat we financieel goed draaien hebben we daarom dit jaar 100% van de baten 2011 gedoneerd.

Wij leden comité Samen Op Pad willen iedereen, wandelaars, medewerkers, gulle gevers, sponsoren en ook SGWB en NWB danken voor hun bijdrage en wij hopen hier nog lang mee door te mogen en kunnen gaan.

 

In 2011 zijn een aantal dingen veranderd:

 

 • Zoals de meesten van u al wel weten moest Gerrie om gezondheidsredenen stoppen met actief organiseren van de Sagambiara Walk. Ze heeft deze beslissing lang en goed overwogen en vond een aantal vaste medewerkers bereid om het stokje van haar over te nemen. Een 10 tal mensen heeft op kort termijn door perfecte samenwerking de organisatie van de 6e Sagambiara Walk met succes geklaard. De dank daarvoor namens de SOP is groot.
 • Omdat Gerrie het begin vormt van zowel de Sagambiara Walk en het wandelcomité SOP hebben wij gemeend haar te moeten benoemen tot erelid van het SOP. Om gezondheidsreden kan ze niet meer actief organiseren maar toch hebben we haar de taak ambassadrice goede doelen gegeven.
 • De organisatie binnen het SOP: Op verzoek van vele organisatoren van het groepswandelen is er afgesproken dat er 2 x per jaar een overleg groepswandelen wordt gehouden, 1 x eind van het jaar en 1 x na de vakanties
 • De werkgroep Sagambiara Walk is ontstaan om Gerrie op te volgen. Deze tijdelijke groep zal met ingang 2012 overgaan in een compacte vaste groep.
 • Omdat de bezetting in het wandel comité altijd al minimaal was en het niet meer actief kunnen zijn van Gerrie werd het tijd dat er een nieuw comitélid bij kwam. We hebben Aad de Bie uit Beekbergen bereid gevonden zich daarvoor beschikbaar te stellen. Aad werkt nauw samen met Wim op het gebied van communicatie, website en techniek die ook in wandelland z’n intrede doet. Ook zit Aad in de werkgroep Sagambiara Walk.

Verder was het naast een succesvol jaar vooral ook een gezellig wandeljaar en hopen wij allemaal dat er nog velen zullen volgen en dat allemaal met de kreet:

 Niets moet maar niet alles mag

De uitreiking:

 

De uitreiking van de waarde certificaten werd uiteraard gedaan door onze ambassadrice Gerrie. Zij had daarvoor een mooie toesprak met een mooi certificaat gemaakt die ze overhandigde met gevolgd door een fotosessie. De twee waarde certificaten hadden per stuk een waarde van € 2.335,-- = totaal € 4.670,-- . Alles is te vinden op onze site en of nieuwsbrief.

 

Voordat iedereen naar huis ging werd er nog kort even in de toekomst gekeken, we kunnen concluderen dat er nog steeds groei inzit. Voor 2012 gaan we naar de 24 wandelingen en de Sagambiara Walk, op dit moment zitten we op de helft en tellen gemiddeld 91 wandelaar per tocht. Ook zitten we financieel weer boven de begroting.


We hebben voor 2013 op de wensen agenda staan dat er:

 

 • SOP Herkenbare reflectievestjes komen voor het groepswandelen
 • Nog meer informatie komt wat er met het geld gedaan wordt
 • Instructie dagen / middagen worden georganiseerd met betrekking gebruik GPS bij parkoers bouwen.
 • De wens is dat het parkoers van de Sagambiara Walk compleet vernieuwd en in een ander gebied komt.

Alle aanwezigen werden bedankt en na nog wat napraten ging iedereen met een tevreden gevoel naar huis, het was een geslaagde bijeenkomst.

 

Als extra opmerking willen we toch nog even kwiijt dat we iedereen maar vooral alle vrijwilligers medewerkers bedanken voor hun inzet want zonder hen hadden we zeker dit resultaat niet bereikt.

 

SOP

Dag lieve vrienden,
 
het geeft allemaal wat langer geduurd, (de omstandigheden zijn bij de meeste van u wel bekend), maar a.s. zaterdag, 30 mei, gaan we de opbrengst van de vorig jaar, alleen nog de SAGAMBIARA-WALK en de Amersfoortse keientocht, aan de beide doelen overhandigen.

 
De opbrengst is, net als de naam van de herinnering, een druppel op de gloeiende plaat. Het is een bedrag dat door de wandelaars zelf bij elkaar gewandeld is. Geen grote sponsoren als bedrijven met grote bedragen.
Nee, u, de wandelaar heeft het bedrag bij elkaar gewandeld.
 
Het blijft nog even een verrassing wat de opbrengst is geworden.
 
 
De overhandiging vindt plaats bij:
 
 
Restaurant De Rode Schuur
Oude Barneveldseweg 98
3862 PS Nijkerk
 
Van harte bent u uitgenodigd om bij de overdracht aanwezig te zijn.
Graag zou ik dan even een berichtje van u ontvangen, als u bij de overdracht aanwezig wilt zijn.
 
Mijn e mail adres is:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
Ik zeg, tot zaterdag en anders zien we u graag weer bij één van onze groepswandelingen of bij de vierde SAGAMBIARA-WALK in Putten.
Want achter de schermen wordt er weer een mooie tocht met een fijne en gezellige verzorging voorbereid.
 
De volgende SAGAMBIARA-WALK is weer op de vertrouwde laatste zaterdag voor kerst.
 
Wilt u deelnemen aan één van onze groepswandelingen, kijk dan even op onze website.
www.samenoppad.nl
Daar vindt u alle informatie die u nodig hebt.
Heeft u op of aanmerkingen op de site, gelieve dan naar het mailadres van de site te schrijven.
 
Ik ga u allen groeten, met de altijd vriendelijke groet,
 
wc-S.O.P.
Gerrie van den Brink
Wim Freriks
Kees de Groot

 

Lieve aanwezige,

vrienden en vriendinnen  van het S.O.P.

 

Wat begon als een éénmalige actie, naar aanleiding van mijn eigen 50ste verjaardag, is uitgegroeid tot een niet meer weg te denken wandeling, verrijkt met de vele groepswandeltochten op de woensdag. Vele wandelaars waarderen het om mee te mogen en kunnen wandelen voor onze goede doelen. Het zijn echte soppers, zoals wij elkaar noemen. Wat zo’n mijlpaal niet teweeg heeft gebracht.

Helaas heb ikzelf, om gezondheidsredenen, af moeten haken en het S.O.P. los moeten laten. Dat heeft mij heel veel verdriet gedaan, iets loslaten wat je zelf bent begonnen. Maar wat is het doel dan? Zelf aanmodderen? Omdat jij het zo hebt gewilt, of omdat jij zelf zo in de belangstelling moet staan? Nee, het echte doel is bereikt, het wandelcomité “Samen Op Pad” is een volwaardig comité, met heel lieve opvolgers. Mensen die achter de gedachte van de Sagambiara-walk staan. Dank zij hen staan we nu hier. En niet met lege handen. Vele wandelaars, vele voeten, vele stappen, waren er voor nodig om dit, toch fantastische bedrag bij elkaar te wandelen. En of dat nog niet genoeg is? Ook de Nederlandse Wandelbond heeft haar steentje bijgedragen. Hun jubileum werd onze verijking voor beide doelen.

We hebben het steeds wel over doelen. En al denk ik dat men hier wel weet welke doelen dat zijn, wil ik dat toch nog even nader onder uw aandacht brengen. Allereerst is hier de vertegenwoordiging van, waar we met de SAGAMBIARA-WALK mee begonnen zijn, Adrie en Mela Wagenveld uit Woudenberg. (applaus)

Een doel waar we een paar jaar daarna mee in aanraking kwamen wordt met grote liefde gedragen door Johan en Stoffel bos uit Putten. En natuurlijk allen die hierin medewerker mogen zijn. Ook voor hen (applaus). Mijn toespraak zal niet lang zijn, maar het komt wel uit mijn hart. Het kost mij veel moeite de dingen te doen die ik  kan doen. Maar wat ik doen kan, doe ik met dankbaarheid in mijn hart. En een nog grotere dankbaarheid gaat uit naar de soppers, met name de grote hoofdsopper en zijn medewerkers, hebben mij voorgedragen als moeder van het sop. Is dat niet geweldig. Verder mag ik voor u de ambasatrice voor de goede doelen zijn. Dat is alle rede tot dankbaarheid van mijn kant.

Graag wil ik dan wel even van de gelegenheid gebruik maken, om aan u te vragen, laat van u horen, schrijf over uw werken in dat verre land,voor ons hier dichtbij. Stuur ons uw foto’s, voor ons allen hier en voor hen die niet aanwezig kunnen zijn, naar onze website, zodat alle wandelaars en zij die onze website bezoeken, kunnen zien waar u voor staat. En wij weten, dat is niet niks. Beter gezegt, dat is alles.

 

 

 

Dan gaan we nu over tot het overhandigen van de waardecheck, waarbij wij wel bedenken dat dit alles van den beginnen van de “SAGAMBIARA-WALK” en later het “WC-SAMEN OP PAD”,

 

 

 

   ” De druppel op de gloeiende plaat”

 

 

Deze prachtige waardecheck wordt u aangeboden door Wandelcomité “SAMEN OP PAD”Dit bedrag is bijeen gebracht door vele wandelaars, die het wandelcomité een warm hart toedragen. Wat eens begon met de “SAGAMBIARA-WALK”, is uitgegroeid tot een ware happening en verrijkt met vele groepswandeltochten, die eveneens een  warme uitstraling hebben. Wij hopen dat u met dit bedrag weer vele kleine dingen iets groter kunt maken. Wij, allen van WC-S.O.P. wensen u een rijke zegen toe in al uw werken.

 

Gerrie van den Brink 

Beste vrienden van Samen Op Pad
                   Sagambiara Walk en het woensdag wandelen
 
De week van 25 mei nadert dan is het weer tijd dat we richting de goede doelen weer een cadeautje uitdelen.
 
Gerrie de Moeder en erelid van Samen Op Pad is volgende week vrijdag jarig, daarom willen wij Soppers haar daarmee op voorhand feliciteren.
 
We hebben de afspraak gemaakt dat we in dezelfde week als haar verjaardag, jaarlijks de gelden overhandigen aan de medewerkers van onze goede doelen. Daarom nodigen wij iedereen uit om aanstaande donderdag 24 mei 2012 vanaf 19:30 uur daarbij aanwezig te zijn.
 
De bijeenkomst wordt gehouden in het:
Multi Functioneel Centrum Stroud
Brinkstraat 91
3881 BP Putten
 
Wij comité leden zijn trots op wat u allen, medewerkers en wandelaars over het jaar 2011 bij elkaar gebracht heeft. Ook denk ik dat Gerrie de ambassadrice voor onze goede doelen de overhandig vol trots zal verrichten.
 
Deze uitnodiging geld voor iedereen, medewerkers en wandelaars.
 
Ik zie u graag aanstaande donderdag op bovengenoemd adres,
 
Groet Wim
Samen Op Pad

Tijdens het overhandigen van de sponsorgelden aan de goede doelen Gambia en El Seibo een voor zich sprekende toespraak door Gerrie van den Brink.

Goedemiddag lieve vrienden 

Van harte willen wij u welkom heten op deze mooie middag, in deze prachtige lokatie, restaurant de Rode Schuur te Nijkerk. 

De rede waarom wij hier bij elkaar zijn is jullie wel bekend. Vandaag gaan wij overhandigen,

de gelden die bij elkaar gewandeld zijn door vele wandelvoeten.2009_05302008december0028

Stichting Samen Op Pad

t' Hennetje 19

3985 PB Werkhoven

KvK. 60842261 

Wilt u op de hoogte blijven van onze mooie wandelingen?
Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief.

Copyright © 2022 Samen Op Pad ~. Alle rechten voorbehouden.