Epspeter heidetocht
Uithoorn Carpe Diem-tocht
Zonnige herfstkleuren Schijndel
Amersfoort 10 oktober 2018
Tiengemeten
Tiengemeten
Lelystad
Heukelum
Werkendam Biesbos
Noordwijk
Zandvoort
Zwijndrecht

JAARVERSLAG STICHTING SAMEN OP PAD over het boekjaar 2020

1. Onze wandelingen in 2020

Door de coronapandemie hebben we een beperkt wandeljaar 2020 achter de rug. Na tien groepswandelingen moest het groepswandelen stilgelegd worden. Daaraan hebben 929 wandelaars deelgenomen.

Daarna hebben we toen het weer verantwoord kon, twee testwandelingen gedaan waarvoor maximaal 30 wandelaars konden inschrijven. Onze voorzitter, Wim Freriks, had hiervoor een speciaal inschrijvingsprogramma opgezet en het benodigde materiaal aangeschaft om dit corona proof te laten verlopen.

Daarna is er geëvalueerd en is er een tocht voor bestuur en organisatoren in Soest gelopen. Vervolgens konden we drie groepswandelingen houden met 2 keer een groep van  max. 30 deelnemers en een keer met twee groepen van 30 deelnemers. Dat betekent dat er bij zes wandelingen in de coronaperiode 193 deelnemers konden worden ingeschreven. Zie voor verder info punt 4 van dit verslag.

Daarnaast stond de 15e Sagambiara-Walk vanuit Putten op de kalender. Er was eal een grotendeels nieuwe route uitgezet en op papier gezet. Ook was het programma klaar om max. 240 deelnemers verdeeld over tijdsblokken te laten starten. Helaas moest deze jubileumtocht van de kalender verdwijnen. Naar we hopen kan in 2021 de tocht alsnog plaatsvinden.

2. Bestuur overleg 2020

Op 8-1-2020 was er bestuur overleg in Laren. Daarbij kwamen de volgende punten o.a. aan de orde:

 • Terugblik op wandeljaar 2019;
 • Mededelingen vanuit de SGWB;
 • Afscheid Aad de Bie;
 • Een eigen wandelapp;
 • Het jaarverslag 2019, het financieel jaarverslag en de begroting en geplande reserveringen;
 • De afdracht van €2300,- aan de goede doelen El-Seibo en Asia Care Foundation;
 • De taakverdeling en wensen t.a.v. de privacy voor onze bestuursleden en organisatoren;
 • AVG en nieuwe mailadressen;
 • Vervanging SOP-hesjes;
 • Wandelkalender 2020;
 • Onze PR en communicatie met onze wandelaars en organisatoren.

Daarnaast is er regelmatig contact geweest tijdens de wandelingen en via de mail, waarbij lopende zaken geregeld werden. Aandachtspunten dit jaar zijn o.a. een veilige website, uitbreiding bestuur en taakverdeling en PR  voor onze tochten. Bij dit laatste punt hebben de Facebookpagina, beheert door Sonja Hultzer en de nieuwsbrief Het Soppertje een belangrijke rol gespeeld.

Op 10-06-2020 was er een extra bestuur overleg in Werkhoven.

Hierbij werd vooral gesproken over de mogelijkheden om het groepswandelen in de tijd van de coronapandemie weer op te starten. Wim Freriks toont hoe we inschrijving vooraf digitaal zouden kunnen regelen. Ook wordt afgesproken met twee testwandelingen te beginnen met max. 30 deelnemers. De tochten vinden plaats in Scherpenzeel en De Biesbosch (Werkendam). Na de testwandelingen was er een extra wandeling voor bestuur en organisatoren om de ervaringen te bespreken in Soest.

Op 25 september was het 15e bestuur overleg in Werkhoven. Belangrijkste punten hierbij waren:

 • Eerste bevindingen met SOP2020;
 • Stand van zaken bij de SGWB
 • Vorderingen redactiecommissie en website;
 • Taakverdeling binnen het bestuur;
 • Huldigen Henk Dikken en Bert Faro (Dit kon, door nog niet doorgaan van een wandeling, nog niet plaatsvinden);
 • Aankondiging vertrek Wim Freriks, uiterlijk eind 2021;
 • Oproep om te gaan zoeken naar nieuwe bestuursleden.

Door de coronapandemie geschiedden verdere contacten binnen het bestuur per mail en per telefoon.

3. De Sagambiara-Walk

De werkgroep Sagambiara-Walk kwam op 5 maart 2020 in Putten bij elkaar. Daarbij werd de tocht van 2019 geëvalueerd en werd het handboek voor de tocht van 2020 doorgenomen. Tevens worden de taken voor de komende tocht verdeeld en de vergaderafspraken vastgelegd. De tocht in 2019 was met 371 deelnemers een succes. De routebeschrijving voor 2020 is klaar en als GPX-bestand opgenomen.  De feestcommissie zal t.g.v. de 15e Sagambiara-Walk kijken naar wat extraatjes voor onze deelnemers. Afgesproken wordt om de tocht met eigen medewerkers te organiseren en geen beroep meer te doen op de vrijwilligers van de El-Seibogroep.

Op 25 september kwam men weer bij elkaar. Door de coronapandemie is besloten om met max. 240 deelnemers, verdeeld over tijdsblokken te gaan wandelen. De 30km route komt te vervallen. Ook de doorloopposten worden geschrapt, om het afstand houden beter te kunnen garanderen.

Helaas valt in oktober al het besluit dat de tocht dit jaar niet door kan gaan. Door de maatregelen van RIVM en regering is een verantwoord houden van de tocht niet mogelijk. Er zal geen vergunning te verkrijgen zijn voor het evenement en het organiseren is onder deze omstandigheden zeer onverstandig. Alle medewerkers en wandelaars worden van de afgelasting op de hoogte gesteld. De route van 2020 hopen we in 2021 alsnog te kunnen lopen, zodat we het jubileumjaar toch nog kunnen vieren.

4. Vergadering(en) van de werkgroep ’Groepswandelen’.

In 2020 kwamen de organisatoren o.l.v. hun voorzitter, Hette Smedema, een keer bij elkaar. Voor de derde testwandeling in Soest (26-08-2020) waren de organisatoren uitgenodigd om te praten over SOP2020, de wandelkalender 2020 en 2021 en een gesprek met de aanwezige bestuursleden. Helaas waren er maar een paar organisatoren op deze vergadering afgekomen. Besloten wordt de kalender van 2020 ‘leeg’ te maken en organistoren te vragen wie er onder de SOP2020 regels een SOP-tocht zou willen organiseren. Ook wordt er voor 2021 voorlopig afgezien van een wandelkalender. Wel wordt bij deze vergadering besloten om het groepswandelen in een groep van max. 30 deelnemers weer op te starten, met inachtneming van de coronarichtlijnen.

Dit omdat de testtochten tot tevredenheid waren verlopen vond op 2 september de eerste wandeltocht, volgens de SOP 2020-formule, plaats in Woerden (02-09-2020). Daarna volgden nog drie wandeltochten in: Wageningen (16-09-2020) met 2 groepen van 30 personen en een gespreide starttijd; Zwijndrecht (23-09-2020) en Rozendaal  (30-09-2020). Dit bleek tevens de laatste wandeltocht van 2020 i.v.m. de aanscherping van het coronabeleid.

5. Tot slot

Tenslotte past een woord van dank aan de vele vrijwilligers om toch, onder deze moeilijke omstandigheden, een aantal prachtige wandelingen te verzorgen.  Dat ook nog eens in drie vormen:                                                                                                                                                       a. Onze reguliere groepswandelingen’;                                                                                    b. Het wandelen in kleine groepen (corona proof), inclusief online inschrijven en alle administratieve rompslomp;                                                                                                                                   c. Het opstarten van ZOP-tochten. Tochten die online te vinden zijn op onze site en die zelfstandig te lopen zijn. De tochten worden via Het Soppertje aangekondigd.                      d. Het ontwerpen van een nieuwe website is tijdelijk gestopt in afwachting van een nieuwe webmaster. Ook staan de coronaregels bijeenkomen in de weg doordat er reisbeperkingen zijn.                                                                                                                                                    e. De voorgenomen communicatieverbetering richting onze wandelaars is via Facebook en Het Soppertje wel gelukt.

Voor 2021 hopen we op bestuurlijke uitbreiding, zodat deze - bij de wandelaars zeer gewaarde tochten-  voor de komende jaren een vervolg kunnen krijgen.

                                                                                                  Werkhoven, 7 januari 2021

Handtekening voorzitter:                                  Handtekening secretaris:

(Wim Freriks)                                                   (Peter Lissenberg)

Stichting Samen Op Pad

t' Hennetje 19

3985 PB Werkhoven

KvK. 60842261 

Wilt u op de hoogte blijven van onze mooie wandelingen?
Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief.

Copyright © 2022 Samen Op Pad ~. Alle rechten voorbehouden.