Afdrukken

Jaarverslag Stichting Samen Op Pad over het boekjaar 2015.

Samen Op Pad heeft een goed jaar achter de rug.

1. Vergaderingen 2015:

Het wandelcomité kwam, zoals afgesproken, 1 x bij elkaar op 15 april 2015.De belangrijkste punten die daar aan de orde kwamen waren: het financieel verslag en de begroting, de nieuwe wandelbond KWBN naast de SGWB, de taakverdeling binnen het bestuur, het websitebeheer en de Sagambiara Walk, de hesjes voor Samen Op Pad.

De WGW (werkgroep groepswandelen) kwam 2 x bij elkaar. Op 24-06-2015 en      30-12-2015. Belangrijkste punten die hier aan de orde kwamen waren: afspraken over het beheer en de afschrijving  van de aangeschafte hesjes, de wandelkalender voor 2016 en 2017, het calamiteitenplan, het protocol voor de organisatoren, de statuten  van de Stichting Samen Op Pad, de verhoging van het inschrijfgeld naar €3,- Over dit laatste punt zal de comitévergadering, begin 2016, een beslissing nemen.

De WSW (werkgroep Sagambiara Walk) kwam twee keer bij elkaar. Op 17-03-2015 werd de tocht van 2014 geëvalueerd en werden afspraken gemaakt over de tocht van 2015. Op 6 oktober 2015  werd het draaiboek geactualiseerd en werden alle zaken , die nog gedaan moesten worden, besproken. Vooraf werd de tocht drie keer gelopen om voor een goede route zorg te dragen.

2. De wandelingen:

De organisatoren zorgden voor 37 wandelingen met een gemiddeld aantal deelnemers van 104. Het gemiddelde in 2014 was 83.

3. De financiën:

Ook financieel hebben we een goed jaar achter de rug. De bijdrage vanuit de SGWB is afgebouwd, maar door de toename van het aantal deelnemers bleef er ook dit jaar weer een mooi bedrag over voor ons goed doel: El Seibo. Op 28 mei 2014 werd in Drie €3000,- overhandigd door Gerrie v.d. Brink aan de medewerkers van El-Seibo. Op de comitévergadering van 15 april 2015 werden de het financieel verslag 2015 en de begroting 2016 goedgekeurd. Voor uitgebreid financieel verslag klik hier.

4. Extra goede doel:

Op voorstel van Gerrie v.d. Brink is besloten om per 2016 een tweede goed doel, de Asian-Care Foundation, toe te voegen als tweede goed doel waarvoor onze wandelaars per tocht een bijdrage van €1,- leveren.

5. Tochten voor 2016

Voor 2016 staan er voorlopig 36 tochten op de kalender.

Er zijn een paar organisatoren afgevallen, maar daarentegen zijn er een aantal nieuwe bijgekomen. Reden van stoppen is vaak de gezondheid, of het feit dat men al jaren tochten organiseert en de ideeën dus wat uitgeput zijn.