Afdrukken

 

Jaarverslag financieel resultaat wandel comité  Samen Op Pad 2008

In 2008 werd het wandelcomité opgericht en omdat het comité geen leden heeft zijn er geen vaste inkomsten uit contributie gelden te verwachten.

Om het toch mogelijk te maken dat de voorbereiding van wandeltochten te financieren werden deze kosten uit privé middelen voorgeschoten. Om het voorschieten uit persoonlijke middelen in de toekomst te voorkomen hebben wij in ons reglement opgenomen dat we per jaar na aftrek van alle kosten 80 % van het netto resultaat ter beschikking stellen voor het goede doel of doelen.

Voor het jaar 2008 is er gekozen voor twee doelen, Gambia en El Seibo. (zie voor meer informatie op deze site onder Goededoelen.

In 2008 mochten we in het totaal 378 wandelaars begroeten op 2 wandelingen: de Amerfoortse keientocht en de Sagambiara walk.

Dit leverde ons € 1084,50 aan inkomsten op. De giften en verkoop van goederen op onze verzorgingsposten leverde € 1346,50. Daarnaast ontvingen we nog € 45,-- door de verkoop van ons stempel boekje waardoor we in 2008 € 2476,00 als inkomsten ontvingen.

De uitgaven voor 2008 waren € 893,02 voor de tocht organisatie (deze zijn dank vele sponsoren laag gebleven) en € 134,35 aan overige kosten (Ook hier konden we in de kosten sparen doordat er veel is gedaan zonder geldelijke vergoeding alles voor het goed doel)

Het resultaat voor 2008 komt hierdoor op € 2476,00 - € 1027.37 = €1448.63

Zoals besloten 80 procent van het resultaat voor het goede doel, komen we op een bedrag van afgerond op € 1140,-- voor de beide doelen en we bouwden in 2008 een reserve op van € 308.63

De  € 1140,-- werd op 30 mei 2009 officieel overhandigd door ons comité na een passend toespraak van Gerrie van den Brink het Hart achter de Sagambiara-Walk en tevens mede oprichtster van ons comité. Gambia € 570,-- en El Seibo € 570,--

We denken te spreken ook namens de personen achter de goede doelen als we via deze weg nogmaals alle wandelaars, goede gevers en vooral ook de vele sponsoren heel hartelijk danken voor de gulle bijdrage die zij hebben gedaan om ons doel te bereiken een “druppel op de gloeiende plaat” voor de door ons gekozen goede doelen. 

Nogmaals heel hartelijk dank aan allen,

Wandel comité Samen Op Pad.

In het jaar 2009 staan er naast de Sagambiara-Walk ook nog tal van groepswandelingen op ons progamma. Enkele wandelingen staan reeds in het wandelprogramma van NWB – KNBLO. Echter, er komen nog steeds wandelingen bij. Daarom kijk ook op de website van de SGWB en van wc-samenoppad. Ook geven wij regelmatig op onze en andere SGWB wandelingen onze schriftelijke agenda uit.