Epspeter heidetocht
Uithoorn Carpe Diem-tocht
Zonnige herfstkleuren Schijndel
Amersfoort 10 oktober 2018
Tiengemeten
Tiengemeten
Lelystad
Heukelum
Werkendam Biesbos
Noordwijk
Zandvoort
Zwijndrecht

Jaarverslag Stichting Samen Op Pad over het boekjaar 2016. 

Samen Op Pad heeft een succesvol wandeljaar achter de rug. Er stonden 37 wandelingen op de agenda, welke allen een goed en succes vol verloop kenden. Het Totaal aantal deelnemers was 3303 deelnemers.                                                                                        

We zijn alle mensen, die zich voor het welslagen van deze wandelingen zorgden zeer dankbaar. Ook zijn we alle wandelaars die hebben deelgenomen en daarmee bijgedragen aan opbrengsten voor onze goede doelen zeer dankbaar.                                                              

  1. Vergaderingen 2016:

Het bestuur van de stichting Samen Op Pad kwam, zoals afgesproken, 1 x bij elkaar op 3 februari 2015.De belangrijkste punten die daar aan de orde kwamen waren: het financieel verslag en de begroting, de nieuwe wandelbond KWBN naast de SGWB, de taakverdeling binnen het bestuur, de noodzakelijke bestuursuitbreiding, het websitebeheer en de Sagambiara Walk, het vaststellen van de afdracht aan onze goede doelen: El-Seibo € 2500,- en Asia Care Foundation( een nieuw goed doel dat voorgedragen is door G. v.d. Brink) €2000,- De extra € 500,- is toegekend aan de El-Seibo medewerkers omdat zij zich jaarlijks inzetten bij de Sagambiara–Walk.

Daarnaast is vastgesteld dat het inschrijfgeld naar €3 verhoogd wordt. Daarvan gaat €1,75 naar de organisator van een tocht en €1,25 naar onze goed doelen; na aftrek van de noodzakelijke kosten voor onderhoud van de stichting Samen Op Pad.

Het bestuur is versterkt met Bert Faro, die zich vooral bezighoudt met de organisatie van en het voorlopen van groepswandelingen. Daarnaast is Rien Bosch bereid gevonden het bestuur te verbreden. Hij gaat voorlopig het penningmeesterschap gaan vervullen en is tevens vicevoorzitter. Voor de PR (het Soppertje) is Monique van der Slot bereid gevonden. Zij zal het Soppertje; een orgaan om meer contact te hebben/houden met de deelnemers aan onze tochten, ook zal zij dat doen door gebruik te maken van de mogelijkheden via sociaal media (bijvoorbeeld via onze website en FaceBook).

  1. De Sagambiara-Walk

De WSW (werkgroep Sagambiara Walk) kwam twee keer bij elkaar. Op 13-04-2016 werd de tocht van 2015 geëvalueerd en werden afspraken gemaakt over de tocht van 2016. Op 4-10- 2016 werd het draaiboek geactualiseerd en werden alle zaken, die nog gedaan moesten worden, besproken. Vooraf werd de tocht drie keer gelopen om voor een goede route en routebeschrijving zorg te dragen.

Dit jaar werd de tocht voor het eerst zonder de hulp van WS ’78 bij de catering georganiseerd. Door alles in eigen beheer te hebben blijkt alles makkelijk en goed te regelen. Doordat er oplossingen zijn gevonden voor inkoop en het verzorgen van de rustposten (wagenrust) is toch besloten om ook in 2017 de Sagambiara-Walk weer te organiseren en wel op 23 december.

  1. De groepswandelingen:

De WGW (werkgroep groepswandelen) kwam 2 x bij elkaar. Op 22-06-2016 en     28-12-2015. Belangrijkste punten die hier aan de orde kwamen waren: aansturen groepsbegleiding / leidraad voor nieuwe organisatoren, de wandelkalender voor 2016 / 2017, het calamiteitenplan, het protocol voor de organisatoren, de statuten van de Stichting Samen Op Pad, de verhoging van het inschrijfgeld naar €3,- Over dit laatste punt zal de comitévergadering, begin 2016, een beslissing nemen.

De organisatoren zorgden voor 36 groepswandelingen met een gemiddeld aantal deelnemers van 2924 gemiddeld 81 deelnemers. Het gemiddelde in 2015 was 81 deelnemers verdeeld over 35 groepstochten. We namen afscheid van een paar organisatoren, die nog apart werden gehuldigd tijdens onze tocht in Amersfoort op 12-10-2016. Reden is veelal de leeftijd, gezondheid of een beetje uitgeput zijn in de mogelijkheden die een bepaalde wandellocatie biedt. Gelukkig hebben een aantal mensen zich gemeld, die graag een tocht willen organiseren. Voor 2017 staan inmiddels 39 tochten definitief op de kalender.

  1. De financiën:

Financieel hebben we een goed jaar achter de rug. Onlangs het wegvallen van de NWB/SGWB bijdragen maar mede dank zij de verhoging inschrijfgelden groepswandelen hadden we een netto resultaat 2016 van € 4613,98

Op 13 september 2016 werd in Drie €2500,- overhandigd door Gerrie v.d. Brink aan de medewerkers van El-Seibo en €2000,- aan de vertegenwoordiger van de Asian Care Foundation.

  1. Tochten voor 2017

Voor 2017 staan inmiddels 40 tochten inclusief de Sagambiara-Walk definitief op de kalender.

                                                                                                  

Stichting Samen Op Pad

t' Hennetje 19

3985 PB Werkhoven

KvK. 60842261 

Wilt u op de hoogte blijven van onze mooie wandelingen?
Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief.

Copyright © 2022 Samen Op Pad ~. Alle rechten voorbehouden.