Afdrukken

SOP-2020: een voorzichtige herstart van de SOP-groepstochten!

INFORMATIE VOOR WANDELAARS

Een andere tijd, een nieuwe start… een testserie van twee of drie wandeltochten

Door alle coronabeperkingen is het onverantwoord om het groepswandelen, zoals we dat bij Samen Op Pad gewend waren, weer op te pakken.

Dit betekent dat er nogal wat moet veranderen. Daarom beginnen we met een serie van een aantal testtochten. Daarna gaan we bekijken hoe we in de rest van 2020 verdergaan.

Er komen twee testtochten, te weten op, 12 en 19 augustus.

Daarna willen we, vanaf 2 september, op basis van de testervaringen en de stand van zaken rondom de epidemie, voorzichtig weer starten met wekelijke wandeltochten volgens nieuwe richtlijnen.

Hoe zijn de testtochten georganiseerd?

 https://www.samenoppad-wandelen.nl/inschrijven-testwandelingen 
open van 19-juli-2020  21juli 2020 tot 3 augustus 2020 of maximaal 12 en 19 augustus elk maximaal 30 deelnemers.

Wat gebeurt er met de al geplande SOP-tochten voor de rest van 2020?

Alle eerder geplande tochten van 2020 zijn geannuleerd. Het bestuur zorgt voor een nieuwe kalender in samenwerking met organisatoren die een tocht willen organiseren/aanpassen conform de nieuwe richtlijnen. Let op: dat is geen verplichting voor de organisatoren. Als zij geen mogelijkheid zien om ‘hun’ tocht volgens de nieuwe regels te regelen, komt er geen tocht. Consequentie daarvan is dat er vanaf september 2020 niet standaard elke week een SOP-tocht nieuwe stijl zal zijn.


De nieuwe richtlijnen worden eind augustus vastgesteld

Let op: de voorwaarden kunnen nog veranderen, op basis van de testtochten.

Hoe zien de SOP-wandelingen er vanaf september 2020 uit?

Eind augustus 2020 komt het bestuur weer bij elkaar om de testperiode te evalueren. Daarbij blijft het uitgangspunt dat we minimaal de richtlijnen vanuit de overheid blijven volgen, plus onze eigen ervaringen en inzichten. Dit kan een versoepeling van de regels betekenen, maar ook een verscherping. Uitgangspunt is dat wij een in onze ogen verantwoorde tocht kunnen aanbieden.

 

Hartelijk dank voor ieders medewerking en meedenken!

We beseffen dat de vorm van onze testwandelingen ver af staat van het groepswandelen, dat u met SOP gewend was. Ook wij zouden het graag anders zien. Maar we hebben als Samen op Pad de verantwoordelijkheid om over uw en andermans gezondheid te waken.                                                                                                               We willen absoluut niet het startpunt zijn van een coronagolf onder onze wandelaars…

Als u klachten heeft als verkoudheid, koorts, keelpijn, e.d. rekenen we erop dat u thuisblijft en zich afmeldt.

Hopelijk tot ziens bij een van de testtochten!

Bestuur Samen Op Pad.