Epspeter heidetocht
Uithoorn Carpe Diem-tocht
Zonnige herfstkleuren Schijndel
Amersfoort 10 oktober 2018
Tiengemeten
Tiengemeten
Lelystad
Heukelum
Werkendam Biesbos
Noordwijk
Zandvoort
Zwijndrecht

Foto 2Adreswijziging qua startplaats.

Sharon van het dorpshuis De Furs te Lage Vuursche deelde mij op 15 maart 2022 mee dat zij overspannen is van de gebeurtenissen van de laatste tijd en ons niet kon begroeten.

N.a.v dat bericht moest ik op zoek gaan naar een locatie in Lage Vuursche. Want een aantal restaurants gaan pas om 10.30 uur open. Gekomen bij De Bosrand, het eerste restaurant, gezien vanaf Maartensdijk aan de rechterhand, gaf Roger, zijnde de manager, te kennen dat hij speciaal voor ons wilde opengaan. Dat betekent dat wij op woensdag 30 maart 2022, starten in genoemd restaurant, gelegen aan de Dorpstraat 33, 3749 AC, tel. 035-6668290, website www.bosrandlagevuursche.nl.

Foto 2Vanaf het restaurant gaan wij via de Kloosterlaan de bossen van Lage Vuursche in, komen in de buurt van het klimbos en passeren wij het theehuis ’t Hoge Erf. Daarna hebben wij de 1e wagenrust. Vervolgens wandelen wij langs het Alurepark De Zeven Linden, passeren wij diverse grafheuvels en gaan op weg naar De Stulp. Ook komen wij weer langs het Pluismeer.

Het pluismeer s een waterplas in het natuurgebied ten zuiden van Lage Vuursche in de Laagte van Pijnenburg, in de Nederlandse provincie Utrecht. Het Pluismeer grenst aan het natuurgebied De Stulp en wordt beheerd door Staatsbosbeheer.

Het Pluismeer is een heidemeer dat is ontstaan toen de zandsteenfabriek ernaast grond afgroef. In 1996 is het Pluismeer schoongemaakt, waardoor op de arme zandgrond een venvegetatie, zoals de klokjesgentiaan, de zonnedauw, de witte snavelbies en het veenpluis een kans kreeg. De naam is ontleend aan het vele wollegras dat om het meer groeit.

Op een deel van het terrein om het meer heen grazen koeien, een deel is ook afgezet zodat de koeien er niet kunnen grazen, om zo de vegetatie te beschermen. 's Winters is de ondiepe plas geliefd bij schaatsers.

Nonnenland:

Rond het jaar 1000 voor Christus maakte het gebied deel uit van een hoogveenmoeras ten westen van Soest en Baarn. Dit lag in een soort kom, een uitstuifvlakte achter de stuwwal fan de Utrechtse Heuvelrug. Uit oude kaarten blijkt dat er in die tijd twee beekjes door het gebied stroomden. Rond het jaar 1300 werd in het gebied begonnen met turfgraven en moest er dus ook ontwaterd worden. Dit gebeurde in opdracht van het Nonnenklooster in Oostbroek in De Bilt dat eigenaar van het gebied was. De structuur van de verkaveling toont waar het veen lag: smalle stroken land, gescheiden door lange sloten die uitkomen op een watergang. De ontginning gebeurde na het afgraven van lange noord-zuid lopende watergangen voor de afwatering, maar ook voor vervoer van de gestoken turf. De turf werd verder vervoerd via een west-oost-vaart (de huidige Praamgracht of Pijnenburger Grift) naar de stad Utrecht of naar de Eem.

Via het Nonnenland en de achterzijde van kasteel Drakensteyn komen weer terug op onze startplaats.

Daar vandaan gaan wij richting landgoed Eyckenstein

Foto 3Eyckenstein is een landgoed met een landhuis  Rond het huis ligt 182 hectare aaneengesloten grond. Inclusief elders gelegen boerderijen bedraagt de totale oppervlakte van het landgoed 394 hectare. Het landhuis wordt particulier bewoond. De geschiedenis van het landgoed begint vroeg in de 17e eeuw. In die tijd was er sprake van een herenboerderij. Geleidelijk is het huis uitgebouwd tot het huidige Eyckenstein met de karakteristieke vier zuilen.

Vanuit dit uitzicht wandelen wij weer naar Lage Vuursche.

Tijdens deze wandeltocht krijg je te maken met brede en minder brede bospaden, fietspaden verharde wegen, natuurreservaten, weids uitzicht en een beetje zand.

Ik hoop dat jullie kunnen genieten van de natuurlijke uitstraling van de wandeltocht rondom Lage Vuursche.

Prettige wandeling Hette Smedema.

Stichting Samen Op Pad

t' Hennetje 19

3985 PB Werkhoven

KvK. 60842261 

Wilt u op de hoogte blijven van onze mooie wandelingen?
Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief.

Copyright © 2022 Samen Op Pad ~. Alle rechten voorbehouden.