Afdrukken
Financieel overzicht Stichting Samen Op Pad 9-juli-21
Donatie realisering vanaf 2008 het jaar 2007 niet meegerekend omdat dit jaar buiten het SOP groepswandelen valt.  
  Voor donatie Donatie Resultaat
  Bruto inkomsten Baten voorstel voldaan % Bruto Baten % netto
baten 2008  €                   2.476  €           1.269  €               1.140  €               1.140 46%  €         129 90%
baten 2009  €                   2.160  €           1.292  €               1.036  €               1.036 48%  €         256 80%
baten 2010  €                   2.770  €           1.704  €               2.000  €               2.000 72%  €       -296 117%
baten 2011  €                   5.098  €           4.673  €               4.670  €               4.670 92%  €             3 100%
baten 2012  €                   4.847  €           4.235  €               4.000  €               4.000 83%  €         235 94%
baten 2013  €                   5.209  €           4.767  €               3.360  €               3.360 64%  €     1.407 70%
baten 2014  €                   4.270  €           3.217  €               3.000  €               3.000 70%  €         217 93%
baten 2015  €                   5.280  €           4.000  €               4.500  €               4.500 85%  €       -500 112%
baten 2016  €                   5.984  €           4.601  €               4.500  €               4.500 75%  €         101 98%
baten 2017  €                   6.992  €           4.904  €               5.000  €               5.000 72%  €         -96 102%
baten 2018  €                   7.571  €           5.221  €               5.100  €               5.100 67%  €         121 98%
baten 2019  €                   7.800  €           5.623  €               5.085  €               5.085 65%  €         538 90%
baten 2020  €                   2.699  €               919  €                        -  €                        -    €         919  
baten 2021  €                            -  €                    -  €                        -  €                        -    €              -  
baten 2022  €                            -  €                    -  €                        -  €                        -    €              -  
baten 2023  €                            -  €                    -  €                        -  €                        -    €              -  
baten 2024  €                            -  €                    -  €                        -  €                        -    €              -  
baten 2025  €                            -  €                    -  €                        -  €                        -    €              -  
Financieel overzicht Stichting Samen Op Pad          
Totalen  €                63.156  €        46.423  €            43.391  €            43.391 69%  €    3.032 93%
Samen Op Pad heeft als doelstelling om per jaar minimaal 80% van de  netto baten (inkomsten na aftrek van kosten) te doneren.      * Het negatief batig saldo over deze jaren heeft te maken met een stukje afschrijving en of vooruitbetaalde lasten.
in kas   €         3.032,16      

 Resultaten rekeningen 

Begroting realisatie 2020 klik hier  

Begroting realisatie 2019 klik hier

Begroting realisatie 2018 klik hier

Begroting realisatie 2017 klik hier

Begroting realisatie 2016 klik hier

Begroting realisatie 2015 klik hier

Begroting realisatie 2014 klik hier

Begroting realisatie 2013 klik hier

Begroting realisatie 2012 klik hier

Begroting realisatie 2011 klik hier

Begroting realisatie 2010 klik hier

Begroting realisatie 2009 klik hier

Begroting realisatie 2008 klik hier