loader
Klik hier : pagina sluiten en terug naar vorige pagina

Tussen Lek en Zouwe


Woensdag 6 september 2023
Startlocatie:
Huis Het Bosch, Nieuwe Rijksweg 6, 4128 BN Lexmond


Vanuit Huis het Bosch gaan we door het reservaat Scharperswijk!
In dit natuurgebied Scharperswijk (52 hectare) ten zuiden van Lexmond lijkt de tijd wel te hebben stilgestaan. Hier vind je nog het authentieke kavelpatroon van de Vijfheerenlanden, met langgerekte percelen vol graslanden en grienden. In die grienden werden vroeger wilgentenen geoogst, die onder andere werden gebruikt voor manden en schuttingen. Het Zuid-Hollands Landschap oogst in een deel van de grienden nog net als vroeger wilgentenen. Zo houden we de griendwerkerscultuur in stand. Het andere deel laten we verruigen. Daar staan nu grote eiken en groeien planten als koninginnenkruid en gele lis.

Via het Merwedekanaal welke de Lek verbindt met de Merwede, lopen we richting Meerkerk. Dan lopen we langs de oude Zederik door de Zouweboezem onder de A27, hier hebben we onze wagenrust, hierna lopen we langs de Vlietmolen.

De Vlietmolen is een wipmolen aan de Zederikkade in Lexmond in de Nederlandse gemeente Vijfheerenlanden. Hij is gebouwd ten behoeve van de bemaling van de polder Lakerveld. De molen bemaalde deze samen met de Bonkmolen en de verdwenen Lekkersche Molen' en de eveneens verdwenen "Rode of Overtogtmolen. De Vlietmolen is tot 1986 in bedrijf geweest. Jan van Wijk was de laatste molenaar in dienst van de polder en heeft deze taak meer dan 60 jaar volgehouden. Op 1 november 1997 brak ten gevolge van een slecht werkend rookkanaal brand in de molen uit. Hierdoor ontstond grote schade aan de Vlietmolen. Van 2001 tot 2002 is de molen geheel maalvaardig gerestaureerd. Eind 2005 is het onderwiel als gevolg van schade van het blus en regenwater kapotgegaan. 10 november 2011 kon de molen weer water geven. Het onderwiel is op de kruisamen na geheel vernieuwd. De molen slaat het water uit met behulp van een scheprad met een diameter van 5,62 meter en een breedte van 41 cm. De Vlietmolen, die sinds 1972 eigendom is van de SIMAV, wordt bewoond en is uitsluitend na afspraak te bezichtigen.


Daarna gaan we door het zuidhollandslandschap via de Rijskade naar onze lunchpauze in Huis het Bosch.

Na de pauze lopen we door de dorpsstraat van Lexmond, hier staan nog mooie oude monumentale panden en de oude Hervormde kerk.
De hervormde kerk van het Utrechtse dorp Lexmond is een eenbeukige gotische kruiskerk. De toren dateert uit de eerste helft van de 14de eeuw, schip en koor uit de tweede helft van de 14de eeuw en de dwarspanden uit de 15de eeuw. De kerk is overwelfd met houten tongewelven. De kerk is opgetrokken uit rode baksteen, met tufsteen op de hoeken van de toren. De toren telt vier geledingen en kreeg in 1874 een balustrade.

Zo komen we bij de Lek met z’n mooie uiterwaarden. We lopen afwisselend op de dijk en graspaden. Bij het plaatsje Sluis gaan we linksaf de Boezemweg in.
Hier lopen we weer in de Zouweboezem.

De Zouweboezem (118 hectare) bij Lexmond diende ooit als opslag van overtollig polderwater. Op de rietpercelen groeide riet, dat gebruikt werd voor de daken van boerderijen. Nu zijn de uitgestrekte moerassen en rietvelden het domein van moerasvogels als zwarte stern, waterral, snor en bruine kiekendief. In het voorjaar broeden hier 150 paar purperreigers, de grootste broedkolonie van ons land. Het Zuid-Hollands Landschap richt zich in het beheer speciaal op al deze rietvogels. Met een uitgebalanceerd maaiplan zorgen we ervoor dat het gebied voor ieder soort vogel aantrekkelijk blijft. Voor vogelaars is de Zouweboezem een absoluut topgebied!

Hierna lopen we door Boomgaard de Kikker!

Bij Boomgaard de Kikker zagen wij in de sloot zoveel kikkers dat we ze niet eens konden tellen, heel bijzonder! Soorten die je kan zien naast de heikikker zijn onder meer de bruine kikker, groene kikker en rugstreeppad. Met geluk zie je een kamsalamander of watersalamander en misschien wandelt er wel een ree door het weiland. De graslanden worden begraasd door Schotse Hooglanders.

Hierna lopen we verder door het Zuidhollandslandschap naar ons eindpunt Huis het Bosch, waar we nog even iets kunnen drinken.


Klik hier : pagina sluiten en terug naar vorige pagina