loader
Klik hier : pagina sluiten en terug naar vorige pagina

8-je De Stulp en De Lange Duinen

Nadere info volgt ± 14 dagen voor de tocht

Woensdag 24 januari
Startlocatie:
VV SO Soest, Bosstraat 137 3766 AE Soest

Voor het eerst starten wij in Soest bij de grootste voetbalvereniging oftewel SO-Soest, welke gelegen op de Bosstraat. Wij worden welkom geheten door de clubicoon Ton Metz. De wandelaars die met de NS en uitstappen op station Soest-Zuid behoeven nu minder meters te wandelen dan toentertijd naar AV Pijnenburg.

Vanaf de SO-Soest wandelen door de bossen richting de provinciale weg de N224. Na het oversteken van deze weg komen wij op het grond gebied van Pijnenburg. Wij wandelen over de Edmond Insingerlaan ook wel de Stulpselaan genoemd waar momenteel nog rechtszaken lopen want de eigenaar Per Insinger heeft dat gebied afgesloten voor fietsers.

Pluismeer:
Wij komen dan terecht bij het Pluismeer. Het Pluismeer is een waterplas in het natuurgebied ten zuiden van Lage Vuursche in de Laagte van Pijnenburg, in de Nederlandse provincie Utrecht. Het Pluismeer grenst aan het natuurgebied De Stulp en wordt beheerd door Staatsbosbeheer.
Het Pluismeer is een heidemeer dat is ontstaan toen de zandsteenfabriek ernaast grond afgroef. In 1996 is het Pluismeer schoongemaakt, waardoor op de arme zandgrond een ven vegetatie, zoals de klokjesgentiaan, de zonnedauw, de witte snavelbies en het veenpluis een kans kreeg. De naam is ontleend aan het vele wollegras dat om het meer groeit.
Op een deel van het terrein om het meer heen grazen koeien, een deel is ook afgezet zodat de koeien er niet kunnen grazen, om zo de vegetatie te beschermen. Winters is de ondiepe plas geliefd bij schaatsers. Zelfs de huidige Koning heeft daar geschaatst.

De Stulp:
Wij wandelen daarna om en door het natuurgebied De Stulp. Het is een natuurgebied van 120 ha. in boswachterij De Vuursche in de gemeente Baarn. Staatsbosbeheer heeft vanaf de tachtiger jaren in de twintigste eeuw de zandverstuiving tot staan gebracht. Door houtkap en begrazing door Charolaiskoeien ontstond een open heidegebied van ongeveer 59 hectare. Via doorsteken met overstaphekjes is de begraasde vlakte toegankelijk. Een deel van het terrein bestaat nog uit stuifzand. Een stuifdijk met eikenhakhout voorkwam vroeger dat de akkers onderstoven.
Na de Stulp wandelen wij achter het hekwerk van het voormalig Paleis Soestdijk langs in de richting van de bebouwde kom van Soest alwaar de 1e wagenrust is.
Na de wagenrust wandelen wij door een aantal wijken van Soest en komen dan op de Wieksloterweg terecht. Na enkele honderden meters over de Wieksloterweg zijn wij weer terug bij SO-Soest.
Na de rust gaan wij vervolgens in de richting van het zandgebied De Lange Duinen. Ik houd het beperkt wat de duinen aangaat want wij wandelen hoofdzakelijk om de duinen heen.

De Lange Duinen:
De Lange Duinen zijn de grootste en laatste min of meer open zandverstuivingen op de Utrechtse Heuvelrug. Plekken waar zand nog vrij kan stuiven zijn in Nederland zeldzaam.
Dit maakt de Soester Duinen tot een aardkundig waardevol gebied. In 1997 zijn de Lange en Korte Duinen daarom door de provincie Utrecht tot aardkundig monument verklaard.
Om het voortbestaan van de bijzondere aan stuifzanden gebonden ecologische en aardkundige waarden te garanderen is in 2006 een grote hersteloperatie ingezet met de naam “Laat maar waaien”. Zowel in de Lange Duinen als in de Korte Duinen is het zuidwestelijke deel open gemaakt. Er zijn enkele hectares bos gekapt en geplagd, zodat er weer open zand ontstond. Dit is op verschillende manieren gedaan, soms wat grootschaliger, soms wat kleinschaliger. Op de nog bestaande heideterreinen zijn verspreide bosjes en opslag van bomen en struiken verwijderd. Daardoor krijgt de wind weer voldoende kracht om zand op te tillen en verplaatsen. Beide duinen zijn zeer in trek bij de bevolking en toeristen. De kinderen kunnen heerlijk in de duinen spelen.
Na de duinen komen wij op de Beaufortlaan te Soestduinen terecht voor de tweede wagenrust.
Na de wagenrust wandelen wij via een aantal bosstukken, over het beroemde Berkenlaantje waar toentertijd driftig is gezocht naar Anne Faber weer naar de voetbalkantine van SO-Soest.

Hopelijk mooi winters weer op de 24e januari 2024.

Vrgr. Hette


Klik hier : pagina sluiten en terug naar vorige pagina