loader
Klik hier : pagina sluiten en terug naar vorige pagina

Zoddentocht


Woensdag 28 februari 2024
Startlocatie:
Restaurant De Egelshoek (Bungalowpark De Egelshoek),
Graaf Florisweg V 32, 3739 NB Hollandsche Rading

De Hollandsche Rading is een klein dorp met ongeveer 1575 inwoners. Het is bekend vanwege het treinstation uit 1874, én de spoorbogen deze zijn uniek in Nederland. Voor de SOP is het een nieuwe plaats van waaruit er op 28 februari gestart gaat worden. Het restaurant ‘De Egelshoek’ bevindt zich op het bungalowpark ‘De Egelshoek’. De eerste van de drie vakantie parken aan de Graaf Floris V weg. Na het verlaten van de startlocatie lopen we vrijwel direct over landgoed Eindegooi. Komen daarbij langs een biologische boerderij met limousines koeien. Na een klein stukje bos gaan we richting het Tienhovens kanaal. Dit eeuwenoude kanaal is een aangelegde waterloop in de provincies Utrecht en Noord-Holland. Het kanaal loopt vanaf de Kraaienestersluis bij de Vecht bij Breukelen, langs Breukeleveen en Tienhoven naar de Hollandsche Rading. Waar het dood loopt nabij het bosrijke natuurgebied De Zwarte Berg in Hilversum. Tussen 1836-1869 werd de Tienhovense Vaart verbreed tot een kanaal. Het was de bedoeling om het via de Eemnesservaart te laten aansluiten op de rivier de Eem bij Eemnes. De hoge zandgronden van Het Gooi maakten dat toen (1882) onmogelijk. Het gebruik van turf als brandstof nam af waardoor het kanaal een belangrijk deel van zijn nut verloor. Het kanaal speelde met het Fort bij Tienhoven en de Kraaienestersluis ook een rol in de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Het Fort ligt op een in de periode 1848-1850 aangelegd eiland in het kanaal. Rechts van ons passeren we de Eendenkooi, die al vele jaren buitengebruik is. Bij de wipmolen ‘De Trouwe Wachter’ uit 1832 gaan we vervolgens de Westbroekse Zodden door, als eerste het mooie buitengebied van Tienhoven. Wandelen over laagveen en boerenland, de route brengt ons al slingerend bij de Nedereindsevaart. Waar we verder het klompenpad volgen naar Westbroek. Hier in ‘Het Dorpshuis’ wordt aan de inwendige mens gedacht en na een heerlijk verpozen pakken we de route weer op. Eerst een klein blokje om, zodat we een blik op de mooie korenmolen ‘De Kraai’ uit 1880 kunnen werpen. Even verderop zien we de prachtige Hervormde Kerk staan.
Omstreeks 1100 werd in Westbroek een kleine kapel gebouwd, onder het bestuur van de kerk van St. Jacob in Utrecht. In 1467 werd begonnen met de bouw van de laatgotische zaalkerk. In 1481 waren kerk en toren klaar. De toren nog zonder spits, maar met een koepel. In dat jaar vond er een vreselijke strijd plaats tussen Utrecht en het Gooi. Het dorp Westbroek werd door plunderingen en brandstichtingen een ruïne. Na de slag om Westbroek werden naast de toren kapellen gebouwd en omstreeks 1510 werden in de kapellen muurschilderingen aangebracht. Deze zijn in 1995 gerestaureerd. Klokken werden geluid bij onraad, brand, maar ook op de zondagen voorafgaand aan de kerkdienst en bij begrafenissen. In 1611 werd de grote klok gegoten met het opschrift: ‘Als ghij hoort deez klocke geslag, Gedenck dan uw sterfdag’. In 1943 is deze klok uit de toren gehesen door de Duitsers en naar Amsterdam gebracht om de klok om te smelten voor de wapen-industrie. Met krijt schreef iemand op de klok: ‘Wie met deze klok schiet, wint de oorlog vast niet’. Gelukkig kwam de klok in 1946 weer terug. Daarna lopen we over het Bert Bospad en steken zo het Noorderpark door. We lopen hierbij vanuit een veengebied naar het hoge zand gebied van het Gooi. Via de Egelshoek komen we opnieuw op het Huydercoperspoor en uiteindelijk zien we waar het Tienhovenskanaal dood loopt. Wij gaan met een grote lus de Hoorneboegse Heide over. Komen daarbij langs enkele grafheuvels van meer dan 3000 jaren oud! Nog een laatste kilometer door de bossen en dan komen we bij de Schaapsdrift, waar de auto’s geparkeerd staan, in de bewoonde wereld en kunnen we terug kijken op een fraaie wandeldag.


Klik hier : pagina sluiten en terug naar vorige pagina