loader
Klik hier : pagina sluiten en terug naar vorige pagina

8-je Korte Duinen en De Paltz

Nadere info volgt ± 14 dagen voor de tocht

Woensdag 6 maart 2024
Startlocatie:
VV SO Soest, Bosstraat 137, 3766 AE Soest

Op woensdag 6 maart 2024, zijn wij voor de tweede keer te gast bij de voetbalvereniging SO-Soest en worden wij weer welkom geheten door de clubicoon Ton Metz.

Vandaag wandelen wij langs de Lange Duinen in de richting van de Korte Duinen in Soest. Na wat heuvelachtig gebied bereiken wij de Korte Duinen en wandelen wij over één der flanken met het uitzicht over het grotere geheel.
De Korte Duinen liggen op de noord-westflank van de Utrechtse Heuvelrug. Als gevolg van branden en het vele kappen ontstonden er heidevelden en zandverstuivingen. Uniek zijn de stoven van beukenhout en later werden de Korte Duinen bebost met de grove den. De Korte Duinen is momenteel één van de weinige levende stuifzanden. Het gebied verandert continu. Hierdoor ontstaan spontaan nieuwe duinen en verdwijnen de bomen gedeeltelijk in het zand.
Via diverse bospaden wandelen wij naar de bosvijver liggende in de gemeente Amersfoort. Wij wandelen door het gebied met als naam Pinetum Birkhoven. Dit gebied werd aangelegd omstreeks 1930 als werkverschaffingsproject tijdens de crisisjaren. Op een oppervlakte van 1,5 hectare werden ongeveer 100 soorten naaldbomen geplant afkomstig uit alle delen van de wereld. Niet alle bomen hebben, gezien ons klimaat, het overleefd en zijn daarbij vervangen. Een aantal bomen zijn nog steeds waarneembaar. Sommige werden ook mammoetbomen genoemd met een hoogte van 30 meter.
Wij vervolgen onze wandeltocht langs de andere zijde van de Korte Duinen, steken de provinciale weg weer over en wandelen langs het openluchttheater Cabrio. Daar worden veel muziek voorstellingen gegeven maar ook vele basisscholen maken hiervan gebruik voor toneelspel en ter afscheid van de groepen 8 die vervolgens naar het voortgezet onderwijs gaan.
Na Cabrio wandelen langs de Lange Duinen doch je hebt wel een uitzicht over de grootte van de Lange Duinen en via een aantal bospaden komen wij weer uit bij de VV SO-Soest.
Na de pauze vertrekken wij via de andere zijde van Soest op weg naar het bosgebied De Paltz.
Dat terrein bestaat uit beukenlanen, zichtassen, een statige villa, een koetshuis en een herderswoning.
Het park staat vol met beesten gemaakt van hout, metaal en ander materiaal.
Je hebt daar ook een kabouterbos en een kluizenaarsgrot die je via een labyrint kan bereiken.
Tevens heeft Herman van Veen, de bekende Nederlandse violist en zanger, daar zijn Herman van Veen Arts Centre met voorstellingen, concerten, lezingen, toneelstukken, films etc. Hij loopt regelmatig door het park en de mogelijkheid bestaat om hem tegen te komen.
Maar wij wandelen via diverse paden over zijn terrein in de richting de Verlengde Paltzerweg.
Vervolgens pakken wij nog een stukje terrein van het voormalig Vliegbasis Soesterberg, waar nu het NMM is gevestigd oftewel het Nationaal Militair Museum, die in 2023 meer dan 300.000 bezoekers heeft gehad.
Maar het terrein is nu grotendeels in het beheer van het Utrechts Landschap.
Na een aantal bosrijke gebieden wandelen wij weer terug naar onze startplaats.

Fijne wandeling toegewenst.
Vrgr. Hette


Klik hier : pagina sluiten en terug naar vorige pagina